Lori : Wat er ook gebeurt, alles is een geschenk.

04-05-2018

Lori vertelt dat ze zich aangesproken voelde door de uitnodiging omdat ze zelf geboeid is hoe doorbraken of veranderingen tot stand komen. De uitnodiging om erover in gesprek te gaan is ook een mooie uitnodiging om beter te begrijpen en te verdiepen.

"Ik maak bewuste keuzes in mijn leven", zegt Lori. "Al van jongs af aan ben ik een 'plantrekker', was ik een zelfstandig en ondernemend kind. Deels omdat ik het geleerd heb, deels uit noodzaak en deels omdat ik bewust wil groeien en ontwikkelen."

"De toekomst heeft veel meer in petto als je de regie over wat de toekomst moet zijn, loslaat."

Verschillende keren besliste Lori om te stoppen met een baan zonder perspectief te hebben op een andere. Kiezen zonder zeker te zijn wat de toekomst gaat bieden is een vaardigheid die ze doorheen de jaren heeft ontwikkeld. En of dat dit spannend blijft. Toch is het zo dat de toekomst veel meer in petto heeft als je de regie over wat de toekomst moet zijn, loslaat. Loslaten zorgt voor meer creativiteit en mogelijkheden. Wanneer je vooraf alles plant en voorziet, zijn de mogelijkheden tot het ontwikkelen van het nieuwe, of van wat je nodig hebt, veel beperkter.

"Wanneer je vooraf alles plant en voorziet, zijn de mogelijkheden tot het ontwikkelen van het nieuwe, of van wat je nodig hebt, veel beperkter."

Lori heeft leren opmerkzaam te zijn voor de signalen die haar vertellen wanneer ze niet meer in lijn leeft met wie ze is en wat ze wil toevoegen aan betekenis aan het groter geheel.

Wanneer ze inconsequentie ervaart, is het voor haar moeilijk om dit te negeren. Niet consequent zijn, triggert een gevoel van oneerlijkheid in relaties waardoor het moeilijk wordt de anderen recht in de ogen te kijken. Het is voor haar bijzonder moeilijk om met deze oneerlijkheid te blijven leven.

Haar herstelproces uit een burn-out is een belangrijk leerproces geweest om in verbinding te komen met zichzelf. Het heeft haar geholpen om tot betere zelfafbakening te komen. Nauw  in contact zijn met wat voor jezelf belangrijk is en leven geeft, laat niet meer toe om een andere weg te kiezen. Meer nog, het is de basis om te vertrouwen dat het onbekende wat op je pad ligt voldoende mogelijkheden zal bieden om een volgende stap te zetten in de eigen ontwikkeling. Ziek worden, of mentaal er onderdoor gaan is het ultieme voorbeeld van niet in verbinding zijn met wat bij je past. Het is beter om te kiezen voor het niet weten dan vast te houden aan de zekerheden die je ongezond of ongelukkig maken.

"In nauw contact zijn met wat voor jezelf belangrijk is en leven geeft, laat niet meer toe om een andere weg te kiezen."

Deze kracht ontwikkel je niet zomaar. Lori erkent dat dit een combinatie is tussen een proces van innerlijke bewustwording, hoe het leven zich aandient en wie de innerlijke mens Lori is. Vanaf haar 19 jaar ging Lori door omstandigheden alleen gaan wonen. Werken was nodig om te leven en te kunnen studeren. Ze pakte deze omstandigheden aan als kans om te leren.

Van haar vader kreeg ze de wijze woorden: "Doe wat je vreest en je zal je angst overwinnen!" Ze heeft de herinnering dat ze van kleins af aan het nodige pit had. Ze is opgegroeid met het gevoel dat ze voor zichzelf moest opkomen waardoor ze in de loop van haar leven misschien niet de meest evidente keuzes maakte en niet met de meest (maatschappelijk) conformistische mensen omging. Het vrijgevochten zijn, is altijd een deel van haarzelf geweest. Ze heeft altijd meer de vrijheid gekozen dan de zekerheid. Nu ze een gezin heeft, moet ze terug een ander evenwicht zoeken omdat ze ook verantwoordelijkheid heeft voor anderen. Toch zal ze ervoor kiezen om trouw vanuit zichzelf keuzes te maken. Ze wil kiezen voor de luxe van de vrijheid om met het gezin te leven zoals ze willen leven, in plaats van een slaaf te worden van een afbetaling.

"Doe wat je vreest en je angst zal overwonnen worden" 

Vastlopen in een bepaalde situatie is interessant. Het is als een opportuniteit die gecreëerd wordt om bij te leren. Vastlopen en oordelen is iets van jezelf. Het zegt dat je het vermogen nog niet ontwikkeld hebt om om te gaan met wat zich voordoet. Het gevoel van frustratie is een indicatie dat er iets niet in orde is. "Wanneer je door de sluier van boosheid en verdriet kan kijken ontdek je wat je te leren en te ontwikkelen hebt".

"Wanneer je door de sluier van boosheid en verdriet kan kijken ontdek je wat je te leren en te ontwikkelen hebt"

Lori is erg geïnspireerd door Sociocratie 3.0 waarin ze de verbinding maakt tussen het veranderen of transformeren van individuen naar het veranderen van systemen en organisaties. Centraal staat de gedachte dat je start met het zetten van kleine stappen en ontvankelijkheid dat het nieuwe kan ontstaan.

Wat er ook gebeurt, alles is een geschenk. Uit elke ervaring kan je leren en onderzoeken op welke manier je meer positieve impact kunt hebben. Zeker wanneer het moeilijk gaat is het belangrijk de moed te blijven hebben om in verbinding te blijven bij wat je diep van binnen weet dat je nodig hebt. Betekenisvol zijn voor anderen, is anderen helpen in verbinding te blijven met zichzelf.

"Wat er ook gebeurt, alles is een geschenk."

Lori heeft grootse dromen. Niet om zelf voor het voetlicht te treden, maar wel om van de wereld een beter plek te maken. In onze snel veranderende wereld wil ze met haar voeten op de grond blijven staan en verbonden blijven met zichzelf. Op deze manier kan ze er zijn voor haar dochter en haar helpen om in haar ontwikkeling haar volle potentieel te vinden. Ze wil er zijn voor de mensen rondom haar en supporteren dat ze mogen groeien en hun weg vinden in het leven. 


Berchem, 15 maart 2018

©2021 - Koen Deblonde 
kdeblonde@kessels-smit.com +32 479 808836
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin