Veranderprocessen

09-04-2018

We hebben van nature de neiging om ons te verzetten tegen veranderingen. Je hoort meer dan eens medewerkers zeggen: "Alles moet altijd veranderen. Waarom kunnen we niet gewoon blijven doen wat goed loopt?" Veel verander pogingen lopen vaak uit op niets en medewerkers worden verandermoe of ontgoocheld.  Toch worden we uitgedaagd om om te gaan met toenemende complexiteit. Daarbij mogen we de realiteit geen geweld aan doen door ervan overtuigd te zijn dat alles wat we in organisaties en teams doen of willen veranderen moeten vatten in procedures die uitgevonden moeten worden door leidinggevenden. Verandering ontstaat niet door iedereen in dezelfde richting te sturen, maar door diversiteit en variatie en het kunnen verdragen van verschil. 

Groeien, ontwikkelen en veranderen is een gezamenlijk leerproces waar het ganse zichtbare en onzichtbare systeem een rol heeft. De kunst is om het ganse systeem nieuwsgierig te maken voor een aantrekkelijk toekomstbeeld. In elk systeem en elke persoon is alles aanwezig om te evolueren in de richting die leven gevend is. Het opzetten van een verbindende dialoog om alle perspectieven en kennis boven tafel te krijgen is een belangrijke onderzoekshouding. Onderzoeken is niet alleen een voorbereiding op een veranderproces, maar een interventie op zich. 

Je kunt een grote ramp niet voorkomen, maar je kunt wel een organisatie opbouwen die klaar is voor de strijd, die een hoog moreel heeft, die zich kan gedragen, die vertrouwen in zichzelf heeft en waar mensen elkaar vertrouwen. 

P. Drucker 

Een goed veranderproces is een systeemproces. Om een veranderingsproces goed te laten verlopen is het belangrijk dat het eigenaarschap bij de verschillende stakeholders ligt. Dit doen we door gerichte participatieve processen op te zetten. Veranderbereidheid neemt toe naar mate de betrokkenheid groter is. 

Successen uit het verleden geven energie en zijn bouwstenen waarop we verder kunnen bouwen. Deze momenten van bevlogenheid onderzoeken werkt verbindend en geeft energie en inspiratie voor de toekomst. We willen ook ambitieus en groot denken over de toekomst en hier rond gezamenlijke beelden ontwikkelen. Vanuit deze kennis ontwerpen we hoe we de verandering kunnen realiseren waarbij we ons bewust zijn van het feit dat we tegenwerkende of belemmerende patronen zullen moeten doorbreken. Stap voor stap samen werken aan de verandering als de brug waarover we lopen terwijl we ze bouwen. 

©2021 - Koen Deblonde 
kdeblonde@kessels-smit.com +32 479 808836
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin